Mijn pedagogische visie is gebaseerd op het bewust leven en opvoeden op holistische wijze.
Een holistische benadering schenkt aandacht aan het fysieke, persoonlijke, sociale, emotionele en spirituele welzijn van kinderen naast cognitieve aspecten van leren.
Volgens de holistische benadering is alles met elkaar verbonden; lichaam, geest en ziel. Kinderen kunnen langer en meer hun wijsheid, eigenheid, puurheid en onvoorwaardelijke liefde behouden door de holistische opvoeding. 

Bij Natuurlijk Gastouderopvang Boechorstkids vinden we het belangrijk bewust te ondersteunen bij het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van het kind.

In een veilige, uitdagende en vertrouwde omgeving op eigen tempo. Met veel herkenning, herhaling en een vast dagritme. 

 

Als bewuste gastouder verdiep ik me graag in het spirituele aspect van het leven en opvoeden.
Spiritualiteit heeft te maken met het weer leren onvoorwaardelijk lief te hebben en bewustwording is de weg er naartoe.


Als natuurlijk gastouder ben ik geïnspireerd door een aantal pedagogen.

De visies van onderstaande pedagogen zijn voor mij richtinggevende concepten.

Bij elk van deze concepten is ruimte voor zelfontplooiing en ontdekking zodat kinderen in het licht kunnen staan en zichzelf kunnen ontdekken.


Rudolf steiner:
Vanuit de antroposofie leef je met eerbied naar mens, dier en natuur.
Een belangrijk uitgangspunt van Rudolf Steiner is dat elk kind uniek is en de gelegenheid moet krijgen om zich volledig te ontplooien.
Op die manier leren kinderen hoe de natuur in elkaar zit en tegelijkertijd wordt de zintuiglijke ontwikkeling gestimuleerd. 

Ook expressie en fantasie spelen een belangrijke rol.
Van 0 tot 7 jaar zit een kind in de fase van het fysieke lichaam.

De eerste 7 jaar zijn nodig om in het fysieke lichaam te groeien.

Soms lijken kinderen nog wat te zweven.

De invloed van de omgeving op het kind is heel groot in deze fase.

Belangrijke punten voor deze fase zijn:

- Een rustige, zachte en warme leefomgeving.

- Spelen, uitdaging, op eigen tempo, een belangrijk onderdeel is natuurlijk materiaal en hout speelgoed. Ook bij Natuurlijk Gastouderopvang Boechorstkids bieden wij deels deze materialen aan.

- Fantasie, door de keuze uit het vele speelmateriaal is er aansluiting in de belevingswereld van het kind. 

Behalve het nabootsen van anderen kunnen ze op hun eigen manier uitvinden wat ze met het speelmateriaal kunnen en willen doen en zo hun fantasie ontwikkelen.

Rond de 4 jaar ontwikkelen kinderen de scheppende fantasie. De scheppende fantasie is het ontwaken van een levendige gedachtegang, dat wat er buiten het kind gebeurt krijgt in het spel een plaats, dat wat er innerlijk bij het kind groeit wordt geoefend en geuit.

- Gezonde voeding. 

Met goede voeding kun je in stand houden dat het kind precies alles verlangt wat op dat moment gezond is en alles afwijst wat schadelijk voor hem kan zijn. 

 

Van 7 tot 14 jaar komt het kind in de fase van het ether lichaam.

In deze fase word het gevoelsleven ontwikkeld. 

Gewoontes en geweten worden ontwikkeld. Tijdens deze fase is het mooi om mee te leven met het ritme van seizoenen en ritme van muziek.

Bij Natuurlijk Gastouderopvang Boechorstkids werken we met o.a. seizoensthema's de werkjes, liedjes en activiteiten die aangeboden worden zijn aangepast op de thema's.

Ook in deze fase blijft ondersteunen met goede voeding van belang voor de ontwikkeling van lichaam en geest.

Thomas gordon:
Communicatie en luisteren naar het kind op basis van respect is erg belangrijk.
Thomas Gordon heeft de methode actief luisteren ontwikkeld.
Kinderen willen en mogen gehoord worden.
Actief luisteren is zoeken naar de behoefte of emotie achter de boodschap.

Emi pickler: 
Emi Pickler is een pedagoog die vooral op baby's is gericht. 

Haar visie en uitgangspunten spreken mij erg aan. 

Bijvoorbeeld het bewust bezig zijn met intensieve aandacht- en verzorgingsmomenten.
Contact door zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet.
Respect voor de autonomie van het kind door actief te kijken en luisteren naar het kind.
Zelf spelen heeft een positieve invloed op het gevoel van autonomie van het kind: hij kan zelf bepalen waarmee hij speelt en hoe lang. Zo leert hij de eigenschappen van voorwerpen kennen op zijn unieke manier. Door deze vrijheid om zelf te kunnen spelen, ontwikkelt het kind zelfbewustzijn.


Maria Montessori:
Maria Montessori gaat ervan uit dat kinderen een natuurlijke drang hebben om op onderzoek uit te gaan. Ze willen zelfstandig worden en zoveel mogelijk alles zelf doen: ‘Help mij het zelf te doen’ is de kern van haar visie.

Bij Natuurlijk Gastouderopvang Boechorstkids staat zoveel mogelijk materiaal op ooghoogte van het kind, zodat het zelf een keuze kan maken en zonder de hulp van een volwassenen op ontdekking kan gaan.
Huishoudelijke materialen en werkjes komen ook uit de Montessorivisie. Peuters zijn hier dol op. Ze ervaren aspecten van het echte leven en het sluit enerzijds aan bij hun behoefte om de volwassene te helpen en anderzijds aan hun behoefte aan orde.
Er is zowel vrijheid en ruimte voor de kinderen binnen de visie van Montessori als afspraken en structuur. 

 

Onvoorwaardelijk ouderschap:

Ook ben ik geïnspireerd door Alfie Kohn. Het is belangrijk om te kijken naar het gedrag achter het gedrag en het kind niet af te wijzen maar in liefdevolle verbinding te blijven. Straffen en belonen is dan ook iets waar ik niet achter sta.

Het grote misverstand bestaat dat als je reageert op de behoefte achter gedrag, je alles maar goed lijkt te vinden.

Dat klopt niet, Onvoorwaardelijk ouderschap gaat juist uit van grote betrokkenheid bij elkaar.

Als kinderen voor ons vervelend gedrag vertonen, of niet doen wat wij willen, dan is het zaak om een oplossing te vinden, waar iedereen het mee eens is. Dat kost vaak iets meer moeite dan alleen zeggen dat iets niet mag, of dreigen met een consequentie.

Als ouder blijft dit lastig, maar het is wel een manier die wij proberen na te leven bij onze eigen kinderen.

Na een geweldige bijeenkomst met het thema: Hoe word mijn kind succesvol, was ik vol inspiratie.

Het mooie van deze manier van opvoeden vind ik dat kinderen leren uit zichzelf te handelen niet omdat er anders een consequentie aan verbonden is.

 

Alle kinderen welkom

Natuurlijk Gastouderopvang Boechorstkids is een plek waar alle ouders met hun kinderen welkom zijn.  Wij willen bijdragen aan een wereld waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat en dit meegeven aan de kinderen. Ook (medische) vrijheid vinden wij heel belangrijk. Alle ouders maken bewuste keuzes voor hun kinderen en wij respecteren die. Daarom zijn zowel ongevaccineerde als gevaccineerde kinderen welkom bij Natuurlijk Gastouderopvang Boechorstkids.